تصفیه آب صنعتی و تصفیه فاضلاب صنعتی

اطلاعات تماس با شرکت فرا آب

دفتر فروش : 88477114 & 88436475-021                   دفتر مرکزی : 9-77653008 & 77514585-021              تلفکس:  77514586 & 88478265-021                        ایمیل : Info@fara-ab.com

بیمارستان امام خمینی پل دختر

خدمات: تصفیه آب صنعتی
بخش ها: صنعتی - دیالیز
امکانات:سیستم تصفیه آب
وضعیت: پایان یافته
بیمارستان امام خمینی پل دختر