پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات


انواع خدمات ارائه شده شرکت مهندسی فراآب در این زمینه عبارتند از :

1-انواع روشهای معمول تصفیه فیزیکی (Physical Treatment) :
-اشغال گیری (Screening)
-دانه گیری (Crit removal) 
-متعادل سازی وایستگاه پمپاژ(Equalization &Pumping Station) 
-شناور سازی (floation) 
-ته نشینی اولیه (Primary sedimentation) 

2-انواع روشهای معمول تصفیه فیزیکو شیمیایی (Physical_chemical Treatment) :

روشهای فیزیکی، شیمیایی و یا ترکیبی از این دو روش بعنوان پیش تصفیه و یا بخش اصلی در فرآیند تصفیه فاضلاب و آب مورد استفاده قرار می گیرند که بطور خلاصه عبارتست از  :
-انعقاد(coagulation) 
-لخته سازی (Flocculation) 
-ته نشینی فیزیکو شیمیایی (Physico_chemical sedimentation) در تصفیه فیزیکو شیمیایی عملیات تصفیه با استفاده از تزریق مواد منعقد کننده در واحدهای انعقاد ولخته سازی صورت می گیرد.

3-انواع روشهای معمول تصفیه بیولوژیکی (Biological Treatment) :

در این روش تصفیه، اساس عمل، فعال نمودن باکتری های هوازی می باشد. در حضور اکسیژن کافی دیگر باکتری های بی هوازی رشد و تکثیر نیافته و به جای آنها باکتری های هوازی فعال می شوند و با تغذیه از مواد آلی موجود در فاضلاب و تجزیه آن، بار آلودگی را به مقدار قابل توجهی (بیش از 90 درصد) کاهش می دهند.

  پکیجهای طراحی و ساخته شده توسط فراآب بشکل موثری قادر به کاهش BOD,COD,P, N میباشند.

         I.            انواع فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی هوازی مورد استفاده عبارتند از: 
 - فرایند لجن فعال (Activated sludge) 
- فیلترهای چکنده (Trickling filters) 
- تماس دهندهای بیولوژیکی دوار (Rotational biological contactor) 
-فیلترهای مستغرق با هوادهی (Submerged aerated biofilters) 
- فیلترهای غشایی  (Membrane bioreactor )

 

        II.            تصفیه بیولوژیک با کمک باکتریهای بی هوازی

در تصفیه بی هوازی مواد آلی احیاء شده و به ترکیبات آلی ناپایدار و برخی گازها همچون متان، دی اکسید کربن، سولفید هیدروژن و... تبدیل می شوند.

در این فرآیند نیازی به اکسیژن نبوده و لجن تولید شده در آن بسیار کم میباشد. از این روش بیشتر بصورت غیر مداوم استفاده میشود. از مزایای این روش کاهش بار زیاد COD در یک حجم کم میباشد.


انواع خدمات ارائه شده شرکت مهندسی فراآب در این زمینه عبارتند از :

1-انواع روشهای معمول تصفیه فیزیکی (Physical Treatment) :
-اشغال گیری (Screening)
-دانه گیری (Crit removal) 
-متعادل سازی وایستگاه پمپاژ(Equalization &Pumping Station) 
-شناور سازی (floation) 
-ته نشینی اولیه (Primary sedimentation) 

2-انواع روشهای معمول تصفیه فیزیکو شیمیایی (Physical_chemical Treatment) :

روشهای فیزیکی، شیمیایی و یا ترکیبی از این دو روش بعنوان پیش تصفیه و یا بخش اصلی در فرآیند تصفیه فاضلاب و آب مورد استفاده قرار می گیرند که بطور خلاصه عبارتست از  :
-انعقاد(coagulation) 
-لخته سازی (Flocculation) 
-ته نشینی فیزیکو شیمیایی (Physico_chemical sedimentation) در تصفیه فیزیکو شیمیایی عملیات تصفیه با استفاده از تزریق مواد منعقد کننده در واحدهای انعقاد ولخته سازی صورت می گیرد.

3-انواع روشهای معمول تصفیه بیولوژیکی (Biological Treatment) :

در این روش تصفیه، اساس عمل، فعال نمودن باکتری های هوازی می باشد. در حضور اکسیژن کافی دیگر باکتری های بی هوازی رشد و تکثیر نیافته و به جای آنها باکتری های هوازی فعال می شوند و با تغذیه از مواد آلی موجود در فاضلاب و تجزیه آن، بار آلودگی را به مقدار قابل توجهی (بیش از 90 درصد) کاهش می دهند.

  پکیجهای طراحی و ساخته شده توسط فراآب بشکل موثری قادر به کاهش BOD,COD,P, N میباشند.

         I.            انواع فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی هوازی مورد استفاده عبارتند از: 
 - فرایند لجن فعال (Activated sludge) 
- فیلترهای چکنده (Trickling filters) 
- تماس دهندهای بیولوژیکی دوار (Rotational biological contactor) 
-فیلترهای مستغرق با هوادهی (Submerged aerated biofilters) 
- فیلترهای غشایی  (Membrane bioreactor )

 

        II.            تصفیه بیولوژیک با کمک باکتریهای بی هوازی

در تصفیه بی هوازی مواد آلی احیاء شده و به ترکیبات آلی ناپایدار و برخی گازها همچون متان، دی اکسید کربن، سولفید هیدروژن و... تبدیل می شوند.

در این فرآیند نیازی به اکسیژن نبوده و لجن تولید شده در آن بسیار کم میباشد. از این روش بیشتر بصورت غیر مداوم استفاده میشود. از مزایای این روش کاهش بار زیاد COD در یک حجم کم میباشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر فرم درخواست استعلام را پر نمایید

تعداد کل: 18  -  فعال: 5  -  غیرفعال: 13
avatar

شنبه, 23 دی,1402 - 13:28


avatar

شنبه, 23 دی,1402 - 13:28


avatar

شنبه, 23 دی,1402 - 13:28


avatar

شنبه, 23 دی,1402 - 13:28


avatar

شنبه, 23 دی,1402 - 13:28


قبلی1234

محصولات مرتبط


چربیگیر API

چربیگیر API

 چربی و روغن ها یکی از آلاینده های معمول در انواع فاضلاب ها هستند. به سبب کارایی و هزینه کم روش شناور سازی ثقلی، امروزه در اغلب موارد از این روش برای حذف چربی و روغن ها از فاضلاب استفاده می شود. شرکت ...

سپتیک تانک

سپتیک تانک

یکی از متداولترین روشهای پیش تصفیه فاضلاب می باشد در این روش تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی همزمان انجام می گیرد و کلیه مواد جامد و قابل رسوب گذاری از فرایند فاضلاب توسط ته نشینی جدا سازی می گردند.. .شرکت مهندسی ...

تصفیه هوازی با سرعت بالا MBR

تصفیه هوازی با سرعت بالا MBR

1-3پکیج های تصفیه فاضلاب به روش بیو  رآکتورغشایی (MBR) سیستم بیورآکتور غشایی (Membrane Bio Reactor) ترکیبی از تصفیه بیولوژیکی رشد معلق لجن فعال وفیلتراسیون غشایی می باشد .از مزایای این سیستم استفاده ...

روش لجن فعال (اکتیو) SBR & RBC

روش لجن فعال (اکتیو) SBR & RBC

 گردد وسپس در قسمتهاي مختلف پكيج فاضلاب زلال سازي و گند زدايي مي گردد . پکیج فاضلاب جهت تصفیه پیوسته فاضلاب طراحی می گردد. پساب تصفیه شده، دارای استاندارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و می تواند ...