اسمز معکوس / دستگاه اسمز معکوس / اسمز معکوس صنعتی

عکس ها فایل ها ویدیو ها نظرات

اسمز معکوس Hyper Filtration فرایندی است فیزیکی که قادر می باشد 99درصد جامدات محلول موجوددر آب (TDS) و کلوئیدی  مواد آلی محلول و غیر محلول ، اندوتوکسین ها ،ویروس ها ، باکتری ها و آلاینده های میکروبیولوژی را به کمک غشاء نیمه تراوا حذف نماید . در سیستم اسمز معکوس، جریان ورودی یا خوراک (Feed ) به دو جریان آب تصفیه شده(Permeate ) و پساب غلیظ (Reject ) یا (Brine ) تبدیل می شود.

تصفیه آب به روش اسمز معکوس- سیستم اسمز معکوس-فناوری اسمز معکوس-آب شیرین کن به روش اسمز معکوس-اسمز معکوس صنعتی - اسمز معکوس دریایی- اسمز معکوس-روش اسمز معکوس -سازندگان اسمز معکوس - فروش اسمز معکوس  - ظرفیت- سیستم اسمز معکوس - Reverse Osmosis System Sales
-----------------------------------------------------------------------------
اسمز معکوس، دستگاه اسمز معکوس، اسمز معکوس صنعتی چیست؟

در سیستم های تصفیه آب صنعتی فرایند اسمز معکوس امروزه جایگاهی ویزه را در بین صنایع مختلف به خود داده است. سیستم های اسمز ..معکوس می تواند به عنوان مهمترین و استراتژیک ترین روش های تصفیه آب های صنعتی از آن نام برده شود. اسمز معکوس از تجهیزات منحصر به فرد به منظور حذف نمک های محلول در آب استفاده می کند تا جاییکه در فرایند اسمز معکوس نمک زدایی تا 99% امکان پذیر می باشد. این روش در بحران بی آبی و  تغییرات شرایط اقلیمی جایگاهی ویژه دارد. سیستم های اسمز معکوس بسته به نوع آب های لب شور و شور و نیز دریایی با طراحی های متنوع قابل ارائه و تولید می باشد. خوشبختانه در شرکت مهندسی فرا آب  تمامی این سیستم ها بومی سازی شده و با دانش داخلی و تخصص نیروی های خود توانسته در تمامی زمینه ها ی مورد نیاز داخل جهت تولید دستگاه اسمز معکوس با آب های لب شور، دستگا های اسمز معکوس با آب های شور و نیز دستگاه های اسمز معکوس با آب های دریایی طراحی و ساخت نماید. سیستم اسمز معکوس، اسمز معکوس صنعتی، و دستگاه های اسمز معکوس به عنوان یکی از تخصص های شرکت مهندسی فرا آب در خدمت تولید کنندگان عزیز، صنایع فولاد،  پتروشیمی، نفت و گاز و دارویی و پزشکی می باشد.


فناوری اسمز معکوس در پدیده حذف نمک زدایی از آب های چاه و لب شور و دریا به عنوان جایگاه استراتژیک با توجه به بحران کم آبی و تنها روش قابل  اطمینان در تصفیه آب های شور و لب شور  شمرده می گردد دستگاه اسمز معکوس قادر به دریافت مجوز های لازم به منظور تولید آب مورد نیاز آشامیدنی و بهداشتی می باشد سیستم اسمز معکوس RO  به عنوان سیستم کاملا دقیق و صحیح و در دبی ها و ظرفیت های .متنوع توسط شرکت مهندسی فرا آب طراحی ساخته و راه اندازی می گردد 
اسمز معکوس  و یا سیستم Reverse Osmosis به منظور افزایش و ارتقای کیفیت آب های شور - لب شور مورد استفاده قرار گرفته و منجر به بهبود  کیفیت آب خروجی جهت مصارف بهداشتی - صنعتی - دارویی و ... می گردد   دستگاه اسمز معکوس از موثرترین و کاربردیترین روش های تولید آب بدون املاح تلقی می .گردد

اسمز معکوس ( RO )   ، ساخت  و اصول مهندسی اسمز معکوس  یک فن آوری مدرن در فرآیند تصفیه آب بر اساس طراحی در غشای نیمه تراوا می باشد قابلیت اسمز معکوس در تکنولوژی غشایی اسمز معکوس ،فروش اسمز معکوس ، ساخت فرایند اسمز معکوس و  روش تولید اسمز معکوس  و طراحی اجرایی و اصولی در بهره برداری اسمزمعکوس به منظور حذف  کل جامدات محلول در آب  T.D.S و یا حذف فیزیکی انواع یون ها و مانده نمک های محلول در آب ، در فرایند ها و دستگاه های صنعتی و آشامیدنی  به روش اسمز معکوس  و ساخت و تولید سیستم های اسمز معکوس که یکی از روش های تصفیه آب فیزیکی می باشد ، مورد استفاده قرار میگیرد. در روش اسمز معکوس Reverse Osmosis  فشار کاربردی اسمز معکوس بنا به شرایط آنالیز آب خام ( ورودی ) جهت غلبه بر فشار اسمز مورد استفاده قرار گرفته واین ویژگی ،به نام خاصیت Colligative  بر مبنای هدایت پارامترهای ترمودینامیکی  معرفی می گردد . اگرچه تکنولوژی اسمز معکوس و سیستم اسمز معکوس ROیک سیستم پیچیده به نظر می رسد اما در حقیقت یک فرایند تصفیه آب ساده و کاربردی است.هدف از فرایند اسمز معکوس ( پکیج RO ) برای تبدیل آب های لب شور ، شور و آب دریا به آب آشامیدنی . تولید آب مقطر از اسمز معکوس دو مرحله ای است در واقع نمک زدایی توسط پمپ های فشار قوی سیستم اسمز معکوس Reverse Osmosis System   مورد استفاده قرار گرفته شده است.فرایند اسمز معکوس صنعتی یکی از فرایند هایی است که باعث می شود آب شیرین کن (Desalination) امکان پذیر گردد و فراتر از آن اسمز معکوس  برای بازیافت ، تصفیه خانه فاضلاب استفاده می شود و حتی می تواند تولید انرژی نماید

کارکرد اسمز معکوس Reverse Osmosis filtration and industrial System  ، فروش اسمز معکوس بر مبنای ظرفیت مورد نظر ، نصب اسمز معکوس  اسمز معکوس ، راندمان اسمز معکوس (40-80 % ) در طراحی مقدماتی ، علت استفاده از اسمز معکوس ، حدف آلاینده ها توسط اسمز معکوس ، حذف نمک های محلول به شیوه اسمز معکوس ، تولید آب دمین توسط دستگاه اسمز معکوس و در نظر گرفتن مبانی کیفیت مورد نیاز مصرفی Reverse Osmosis Outlet Water Quality  ، گارانتی اسمز معکوس ، خدمات پس از فروش سیستم اسمز معکوس و بسیاری اهداف دیگر در بدست اوری و کاربری مستقیم مصرف کنندگان اسمز معکوس می تواندبه انتخاب صحیح مشتریان کمک نماید.

اسمز چیست ؟ (What is Osmosis )
اسمز برای دستیابی اساسی به یک تعادل پایدار عمل می نماید. دو نوع مایع حاوی غلظت های مختلف مواد جامد محلول که در تماس با یکدیگر قرار گرفته اند مخلوط خواهند شد تا غلظتی یکنواخت بوجود آید هنگامی که این دو سیال توسط یک غشای نیمه تراوا  از هم جدا خواهند شد که سیال حاوی غلظت کمتر خواهد توانست از غشای ممبران عبور نماید و سیال حاوی غلظت بیشتر پس از مدتی  در یک طرف ممبران  در سطح بالاتری قرار خواهد داشت و به تفاوت در ارتفاع فشار اسمزی گفته می شود.

اسمز معکوس چیست ؟ ( What is Reverse Osmosis )
با استفاده از فشار بیش از فشار اسمزی اثر معکوس اتفاق می افتد . مایعات از طریق  غشا فشرده  شده و مواد جامد محلول در پشت باقی می ماند 
برای نمک زدایی ، خالص سازی آب و شیرین سازی آب توسط ممبران اسمز معکوس می بایستی اثر اسمز طبیعی معکوس گردد و به منظور ایجاد جریان از غلظت آب های لب شور و یا شور (آب دریا) به سمت جریان  با غلظت کم نمک می بایستی فشار عملیاتی بیشتر از فشار  اسمز بوجود آید 
اسمز معکوس  شامل یه مکانسیم پخش (Diffusive Mechanism ) می باشد در این مکانیزم بازده جدا سازی  وابسته  به غلظت املاح ، فشار  و سرعت جریان آب می باشد 

فرآیند اسمز معکوس چند مرحله ای ( Multistage Reverse Osmosis )  آشنایی با تکنولوژی اسمز معکوس Reverse osmosis technology پر بازده -شیوه اسمز معکوس چند پاس Multi Pass Reverse Osmosis سختی زدایی آب توسط دستگاه اسمز معکوس مبانی بررسی نرم افزاری در دستگاه اسمز معکوس و تطبیق سیستم اسمز معکوس با راندمان اسمز معکوس- حذف شوری آب براساس طرز کار و عمکرد اسمز معکوس (RO)  - تصفبه آب چاه به روش اسمز معکوس  و یا کاهش نمک های محلول  توسط غشای نیمه تراوا  بوسیله سیستم اسمز معکوس با افزایش راندمان بالا - تصفیه آب های سطحی توسط اسمز معکوس صنعتی - ضد عفونی  آب به روش اسمز معکوس -  تصفیه آب و تولید آب مقطر در روش اسمز معکوس و تولید آب آشامیدنی به روش اسمز معکوس Reverse Osmosis System - فرایند تصفیه فیزیکی آب  در اجرا ، ساخت و طراحی و آموزش سیستماتیک در نحوه نمک زدایی به روش اسمز معکوس ، بخشی از فعالیت ها و تخصص های ماست !

   تعریف اسمز معکوس  The Reverse Osmosis water purification unit
------------------------------------------------------------------------------------------------
در فرآیند اسمز معکوس Reverse Osmosis ( آب شیرین کن / نمک زدایی آب لب شور و دریایی ) و اصول طراحی اسمز معکوس بدلیل استفاده از غشای اسمزی و اختلاف شار غلظت نمک های محلول آب ، مواد جامد و محلول در آب ( ناخالصی ها و انحلال )  از غلظت بالاتر  به سمت غلظت کمتر با فشاز مد نظر جریان می یابد.بدیهی است  ، عملکرد فرایند سیستم اسمز معکوس صنعتی  Industrial Reverse Osmosis با استناد به تئوری انحلال و انتشار Solution Diffusion Theory  ناشی از هم گسستگی در بین پیوندهای  مولکول ها ی آب و سطح غشا ( ممبران ) منجر به حذف 98-99%  املاح موجود در آب می گردد .با توجه به مشخصات و آنالیز آب  ورودی و نیز ظرفیت های مورد نظر پارامترهایی از قبیل میزان فشار ورودی ، فشار اسمزی و راندمان تولید . می بایستی محاسبه شده و استانداردهای لازم طبق نرم افزار های معتبر ، کلیه پروسه. طراحی را کنترل نماید.سیستم ها و دستگاه های اسمز معکوس  و فرایند اسمز معکوس ( Reverse osmosis system)  از مقرون به صرفه ترین روش ها در شیرین سازی آب های لب شور و دریایی با عملکردی کاملا فیزیکی در فراوری تصفیه آب های شیرین محسوب می گردند


اساس کار اسمز معکوس و عملکرد محاسباتی اسمز معکوس :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عملکرد منحصر به فرد در سیستم اسمز معکوس Reverse Somosis ، دستگاه اسمز معکوس ( Reverse Osmosis)  در آب های لب شور و شور و در مدل های صنعتی و نیمه صنعتی می تواند بدلیل وجود روزنه های کاملا میکرونی در حدود 0.002 میکرون همانند سرند (البته با اعمال فشار) نمک های محلول آب  که عمدتا از اندازه های مولکولی بیش از 0.02 میکرون تشکیل شده اند را در جریان آب تغلیظ شده دورریز و صرفا مولکولهای آب ، از غشای اسمز معکوس عبور گردد لذا آب تولید شده عبوری اسمز معکوس عاری از وجود ناخالصی ها و نمک های محلول در آب خواهد شد. بطور کلی فرآیند اسمز معکوس بر اساس میزان سطح نیروی لازمه به سطح مقطع غشا یا بعبارتی همان فشار مد نظر بنا به میزان نمک های محلول را بصورت معکوس از درون غشای نیمه تراوا یا همان ممبران سیستم اسمز معکوس عبور می دهد.

ظرفیت سیستم های اسمز معکوس (RO) ساخت شرکت فرآب  سازنده و  تولید کننده  اسمزمعکوس  ( آب شیرین کن ) در حالت های نیمه صنعتی از ظرفبت 400 GPD  و در مدل های صنعتی از 5 متر مکعب در شبانه روز تا 10000 متر مکعب در شبانه روز قابل طراحی و ساخت می باشد.

Feed Water (1 Pass)---> Reverse Osmosis Process ----> 50-70% Permeate Water  + 50-30% Concentrate Water  

طبق قوانین تخلقات و مجازات های رایانه ای فصل سوم ماده 12 هرگونه کپی برداری غیر قانونی از سایت رسمی شرکت فرآب پیگرد جدی و قانونی خواهد داشت

 


دستگاه اسمز معکوس (آب شیرین کن ) و طرز کار سیستم اسمز معکوس از  پیش تصفیه (فیلتر شنی و زغالی)، فیلتر میکرونی،پمپ طبقاتی (فشار قوی)،ممبران، پوسته مبران،پمپ تزریق مواد شیمیایی ، فلومتر، تابلو برق و سایر موارد مورد نیاز مشتری تشکیل می گردد. 

به منظور استعلام قیمت  جهت  خرید  سیستم تصفیه آب ( اسمز معکوس ) آنالیز آب ورودی و میزان ظرفیت آب مورد نیاز الزامی می باشد.


** دسته بندی های دستگاه آب شیرین کن **

-اسمز معکوس Reverse Osmosis  ( آب شیرین کن )

-آب مقطر و خالص سازی بر اساس Double Reverse Osmosis

-آب دمین توسط  دستگاه اسمز معکوس به کمک رزین میکس بد

فرایند طراحی و ساخت سیستم های تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس بر اساس آنالیز آب خام ورودی و ظرفیت درخواستی طبق استانداردهای معتبر و تایید شده  ارائه می شود

طبقه بندی محصولات اسمز معکوس :  الف) آب های لب شور          ب) آب های دریایی

مزایای اسمز معکوس:

سیستم پیوسته با تولید شبانه روزی بصورت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

بالا بودن راندمان در تولید در مقایسه با روش های فیلتراسیون

حذف 99% نمک های محلول در آب بر اساس روش کاملا فیزیکی (این روش شیمیایی نیست)

 حذف باکتریها و ویروس و نیترات آب و نیز کنترل SDI و  کدورت آب و کلر آزاد در آب

مصرف انرژی کم و عدم استفاده از مواد شیمیایی و  نتیجتا کاهش هزینه های مصرفی و نگهداری

ساخت سیستم اسمز معکوس در حین ساخت واقع شده در کارگاه شرکت فرا آب
 کاربرد سیستم های اسمزمعکوس
•    تهیه آب صنعتی جهت مصارف در بویلرها ،کولینگ تاورها و کلیه سیستمها حراراتی و برودتی
•      تهیه آب DM جهت مصارف دارویی و بیولوژیکی طیق استاندارد های معتبر USP و WFI
•    شیرین سازی آب های شور و سنگین آشامیدن 
•    تهیه آب مورد مصارف در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیروگاهها
•    تامین آب مناسب جهت تولید محصولات متنوع درصنایع غذایی ،نوشیدنی ،آرایشی بهداشتی ،الکترونیک..
•    تصفیه نهایی پساب های صنعتی 
•    تامين و توليد آب مناسب جهت مصارف کشاورزی , گلخانه‌ای 
•    تامين و توليد آب دستگاه هاي دياليز بيمارستان


**   جدول راهنمای خرید تصفیه آب به روش اسمز معکوس **

ظرفیت های سیستم اسمز معکوس ساخت شرکت فر آب (سازنده و فروشنده) و جهت فروش سیستم های آب شیرین کن به روش R.O


تصفیه آب Desalination   روش اسمز معکوس 

شیرین سازی آب صنعتی و کشاورزی و تصفیه  آب به روش اسمز معکوس Reverse Osmosis Systems 

سیستم تصفیه آب (آب شور ) به روش اسمز معکوس Water Treatment  به دلیل بالا بودن میزان شوری نمک های محلول بر حسب میلی گرم بر لیتر  که ناشی از بالا بودن شوری آب شامل عناصر کاتیونی و آنیونی می باشد در نظر گرفته می شود.
با توجه به بالا بودن کلراید آب که عاملی اساسی در ایجاد خوردگی اتصالات  سیستم آب اسمز معکوس می باشد طراحی این سیستم می بایستی منطبق با استاندارد های IWW جوش یین الملل و استاندارد های انتخاب مناسب آلیاژ صورت پذیرد تا از بروز خوردگی سیستم در امان باشد
انتخاب پمپ و نوع و جنس آن منطبق با نرم افزار های طراحی متغیر می باشد
اجزای یک سیستم اسمز معکوس Desalination Reverse osmosis جهت تصفیه آب می تواند بر اساس مشخصات زیر طراحی  گردد:
1-با توجه به کاهش درصد بازیابی آب تولید در این مکانیسم در محدوده 15-75% می بایستی نسبت طراحی آب ورودی منطبق با نرم افزار در نظر گرفته شود بر این منظور می بایستی پمپ های ورودی فیلتر های شنی بر اساس راندمان مورد نظر طراحی محاسبه و مورد استفاده قرار گیرد، فیلتر های شنی و کربنی می بایستی از نوع FRP و یا آلیاژ های ضد خوردگی یا از رنگ های اپوکسی با پوشش های دریایی پلی یورتان کتینگ شوند بطور معمول سیستم های اولترا فیلتر UF و فیلتر های دیسکی نیز بعنوان پیش تصفیه جهت کاهش کدورت آب SDI نیز مورد استفاده قرار می گیرند جنس فرایند UF از نوع FRP-PE و جنس فیلتر های دیسکی از نوع PE می باشند.
2-به منظور تصفیه اب با توجه به بالا بودن قلیائیت آب  و همچنین آلایندگی آب دریایی قبل از ورود آب در چرخه تصفیه آب به روش اسمز معکوس می بایستی سیستم کلرزنی و تزریق اسید انجام و سپس با استفاده از فیلتر های کربنی و تزریق متابی سولفیت سدیم از ورود کلر آزاد باقی مانده جلوگیری بعمل آید
3-سیستم های میکرونی جهت عدم عبور ذرات تاسقف 5 میکرون با جنس پوسته پلی اتیلنی پیشنهاد می گردد
4-با توجه به میزان مانده نمک های محلول در آب و طراحی براساس نرم افزار ها و فشار مورد نیاز  مخصوص تصفیه آب و در نظر گرفتن پارامتر هایی چون فلاکس آب تولید بر اساس LMH  و میزان آب خروجی در خواستی پمپ فشار قوی در نظر گرفته می شود این پمپ می تواند در جنس های آلیاژ های استیل 316-304--304-916-2205 در نظر گرفته شود که این امر بر اساس میزان شوری آب در نظر گرفته می شود پمپ های فشار قوی با کارکرد سانتریوفیوژ  و یا طبقاتی مورد استفاده قرار می گیرند
5-ممبران سیستم اسمز معکوس جهت تصفیه آب از جنس پلی آمید TFC و با قابلیت حذف نمک های محلول تا 99.5% بر اساس مدل های کم انرژی و انرژی بالا طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند ا
ممبران های پلی آمید از جنس TFC مخصوص تصفیه آب (آب شور و آب لب شور) با توانایی حذف نمک های محلول در آب با انرژی های متغیر زیاد و کم  در مدل های دریایی  و لب شور سایز قطری 4 اینچ و 8 اینچ مورد استفاده قرار می گیرند.
6-جهت کنترل فرایند و همچنین کنترل میزان کلر باقی مانده و نیز تنظیم TDS خروجی و ورودی معروف به آنالایزر اسمز معکوس می توان به کمک تجهیزات اندازه گیری همچون TDS Meter-Ec meter – Ph meter –Orp Meter  با قابلیت 0-20 میلی آمپر جهت اتصالات به سیستم PLC و انجام تنظیمات لازمه استفاده نمود
7-جهت کنترل کمیت آب از فلومتر های مغناطیسی یا ونتوری و یا سیستم های فلومتر روتاری در تنظیمات دستی یا اتوماتیک فرایند استفاده می گردد
8-واحد CIP جهت شستشوی ممبران ها بعنوان واحدی مستقل و اساسی مورد استفاده قرار می گیرد این واحد وظیفه دارد جهت شستشو های دوره ه ای  اسید و باز ، ممبران ها را بازیابی نماید و در مواردی آب کشی روزانه ممبران ها با آب شیرین را انجام نماید.
9-سیستم های کنترل هیدرولیکی در دستگاه اسمز معکوس شامل مانومتر های روغنی - جریان سنج و  و شیر کنترل اتوماتیک Auto Flash می باشد و نیز تجهیزات کنترل الکترونیکی از جمله کنترلر های فشار بالای آب خروجی و فشار پایین آب ورودی و کلید اظطراری قطع سیستم جهت افزایش ایمنی سیستم مد نظر قرار می گیرد.
10-کلیه فرایند سیستم اسمز معکوس در روش تصفیه آب بر اساس در خواست مشتریان ارجمند می تواند در درون کانتینر جهت سهولت در حمل و ارسال و نگهداری فرایند مورد استفاده قرار گیرد
شرکت فراب  بعنوان طراح ، تولید کننده ، سازنده  ،    سیستم های اسمز معکوس و به عنوان مجری سیستم سمز معکوس جهت  هرگونه  خدمات طراحی - ساخت و تولید ، خرید  ،  فروش و خدمات پس از فروش  و خدمات فنی  طراحی ، ساخت  دستگاه اسمز معکوس و بهینه سازی و تعمیرات دستگاه اسمز معکوس و تعمیر  و تعویض لوازم جانبی  و یدکی دستگاه اسمز معکوس RO   اعلام آمادگی می نماید


در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر فرم درخواست استعلام را پر نمایید

تعداد کل: 22  -  فعال: 5  -  غیرفعال: 17
avatar

14 Questions You Shouldn't Be Afraid To Ask About British Porn Stars Xxx top british pornstars - https://sinclair-Pruitt-3.technetbloggers.de/this-weeks-Top-stories-about-english-pornstars -

سه شنبه, 22 اسفند,1402 - 22:08

14 Questions You Shouldn't Be Afraid To Ask About British Porn Stars Xxx top british
pornstars - https://sinclair-Pruitt-3.technetbloggers.de/this-weeks-Top-stories-about-english-pornstars -

avatar

14 Questions You Shouldn't Be Afraid To Ask About British Porn Stars Xxx top british pornstars - https://sinclair-Pruitt-3.technetbloggers.de/this-weeks-Top-stories-about-english-pornstars -

سه شنبه, 22 اسفند,1402 - 22:08

14 Questions You Shouldn't Be Afraid To Ask About British Porn Stars Xxx top british
pornstars - https://sinclair-Pruitt-3.technetbloggers.de/this-weeks-Top-stories-about-english-pornstars -

avatar

14 Questions You Shouldn't Be Afraid To Ask About British Porn Stars Xxx top british pornstars - https://sinclair-Pruitt-3.technetbloggers.de/this-weeks-Top-stories-about-english-pornstars -

سه شنبه, 22 اسفند,1402 - 22:08

14 Questions You Shouldn't Be Afraid To Ask About British Porn Stars Xxx top british
pornstars - https://sinclair-Pruitt-3.technetbloggers.de/this-weeks-Top-stories-about-english-pornstars -

avatar

14 Questions You Shouldn't Be Afraid To Ask About British Porn Stars Xxx top british pornstars - https://sinclair-Pruitt-3.technetbloggers.de/this-weeks-Top-stories-about-english-pornstars -

سه شنبه, 22 اسفند,1402 - 22:08

14 Questions You Shouldn't Be Afraid To Ask About British Porn Stars Xxx top british
pornstars - https://sinclair-Pruitt-3.technetbloggers.de/this-weeks-Top-stories-about-english-pornstars -

avatar

شنبه, 23 دی,1402 - 13:31


قبلی12345

محصولات مرتبط


آب مقطر( آب خالص)Double R.O / دستگاه آب مقطر

آب مقطر( آب خالص)Double R.O / دستگاه آب مقطر

برای رسیدن به آب مقطر Distilled Water System  و هدایت الکتریکی صفر میکروزیمنس از تکتولوژی و طراحی اسمز معکوس دوبل یا دو مرحله ایجهت خالص سازی آب در دو مرحله استفاده می گردد ...

آب دمین R.O.mixedbed رزین میکس بد

آب دمین R.O.mixedbed رزین میکس بد

شرکت فراآب  بعنوان طراح ، تولید کننده ، سازنده  ، وارد کننده سیستم های  اسمز معکوس Pure Waterو به عنوان مجری سیستم جهت هرگونه  خدمات طراحی - ساخت و تولید ، خرید  ،  فروش سیستم ...

تصفیه آب دریا | آب شیرین کن دریایی

تصفیه آب دریا | آب شیرین کن دریایی

اهمیت شیرین سازی و تصفیه آب دریا   و ویژگی های استفاده از انرژی دریایی  -انتقال  آب شیرین شده  به مناطق کویری و خشک - کشت دریایی -استفاده از خواص آب دریایی از جمله مواردی می باشد که ...