پروژه های اجرا شده

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت جهان فوم شرکت جهان فوم

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت شهراب گستران اروند شرکت شهراب گستران اروند

محل اجرا: سیستم تصفیه آب

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: سیستم های تصفیه آب

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت اهتمام جم شرکت اهتمام جم

محل اجرا: سیستم تصفیه آب

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: سیستم های تصفیه آب

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت سیما شرکت سیما

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت صنایع نورد حدید صدرا شرکت صنایع نورد حدید صدرا

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت صنایع نورد حدید صدرا شرکت صنایع نورد حدید صدرا
1 2 3 4 5  ...