پروژه های اجرا شده

محل اجرا: دستگاه تصفیه آب صنعتی

بخش ها: آب شیرین کن

امکانات: اسمز معکوس ( شیرین سازی آب )

وضعیت: پايان یافته

توضیحات:

شرکت فومن شیمی شرکت فومن شیمی

محل اجرا: آب شیرین کن های 200- 150-250 و 400 مترمکعب در روز

بخش ها: آب شیرین کن

امکانات: اسمز معکوس شیرین سازی آب

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت نفت و گاز سرو شرکت نفت و گاز سرو

محل اجرا: تصفیه آب دریا Offshore( سکو های گازی فازهای -19a12a-12b-12c-16a-16b-17a-17b-18a-18b )

بخش ها: آب شیرین کن دریایی

امکانات: تصفیه آب شرب و بهداشتی

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت نفت و گاز پارس ((POGC)) شرکت نفت و گاز پارس ((POGC))

محل اجرا: آب شیرین کن صتعتی

بخش ها: اسمز معکوس

امکانات: شیرین سازی و نمک زدایی

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

صنایع ریخته گری ایران صنایع ریخته گری ایران

محل اجرا: تصفیه آب آشامیدنی

بخش ها: آشامیدنی

امکانات: سیستم تصفیه آب شرب

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت آب معدنی گوهرنوش سبزواران (زلال) شرکت آب معدنی گوهرنوش سبزواران (زلال)

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت درنا دان شرکت درنا دان
1 2 3 4 5  ...